Jouw privacy op Smartlappenfestival.nl

Stichting Utrechtse Muziekfestivals, gevestigd aan de Tolsteegbarrière 2, 3511 ZD Utrecht en ingeschreven aan de Kamer van Koophandel met nummer 41265057, (hierna te noemen “SUM”, “Smartlappenfestival.nl”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website smartlappenfestival.nl en van de horecazaken die via deze website hun deelname aan het festival aanmelden. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze website en als deelnemer verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie of overeenkomst die via deze website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvan een link op onze website staat.

1. Gegevens die wij verzamelen

Smartlappenfestival.nl bevat informatie rond het Smartlappenfestival Utrecht en biedt horecagelegenheden de mogelijkheid zich aan te melden als deelnemer en biedt artiesten/bands de mogelijkheid zich aan te melden als potentieel artiest op het festival. In het kader van deze mogelijkheden verzamelen wij jouw gegevens op twee manieren:
Smartlappenfestival.nl verzamelt je gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je je als horecagelegenheid aanmeldt en betaalt. Daarnaast kunnen je gegevens ook verzameld worden wanneer je dat invult op het contactformulier of op het aanmeldingsformulier voor artiesten.

Het is niet de bedoeling van SUM om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je er toch van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@smartlappenfestival.nl, zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smartlappenfestival.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

3. Wat doen we verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden gebruikt om je aanmelding te verwerken. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van het Smartlappenfestival Utrecht. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren, zoals HGNLST B.V., die het Smartlappenfestival Utrecht mede organiseert en IDEAL om je betaling te kunnen verwerken. Smartlappenfestival.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

4. Openbaarmaking aan derden

SUM en Smartlappenfestival.nl zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je aanmelding. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij omgaan met jouw gegevens. SUM en Smartlappenfestival.nl blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiliging

SUM en Smartlappenfestival.nl gaan uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@smartlappenfestival.nl.

6. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SUM, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@smartlappenfestival.nl.

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

SUM wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.
Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op smartlappenfestival.nl of via info@smartlappenfestival.nl.